2015. január 1., csütörtök

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

          VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK, ÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Autósiskolánk a  ’’ JOGSIRING, KATONA ÁGI AUTÓSISKOLÁJA ’’  a következő feltételekkel, és jogszabályi előírásokkal, azoknak megfelelően vállalja tanulói képzését :

1. A képzőszerv megnevezése, adatai, valamint iskolavezetőjének adatai :

-  JOGSIRING, KATONA ÁGI AUTÓSISKOLÁJA

-  EMAIL  : jogsiring@gmail.com , 06706317231, www.jogsiring.hu

-  Iskolavezető : Katona Ágnes  névjegyzékszám: 10693  , egyéni vállalkozó, nyilvántartási száma : 33952485 , adószáma : 66329349-1-22 Felnőttképzési nyilvántartási szám : B/2020/004670

Engedély száma : KGHF / 1339-4 / 2023 - ÉKM

-  az autósiskola székhelye : 7634 Pécs Dulimán dűlő 22

-  az autósiskola telephelye : 7621 Pécs Rákóczi út 61 / 2. emelet

-  ügyfélfogadó helység : 7621 Pécs, Rákóczi út 61 / 2. emelet.  Tel : 06706317231

-  ügyfélfogadás ideje : kedd  13:30 – 17:30-ig ,valamint csütörtök 13:30-17:30-ig

 

2. A tanfolyamra való jelentkezés módja, valamint a tanfolyammal kapcsolatos fontos tudnivalók :

Autósiskolánk kizárólag ’’ B ’’ kategóriás képzéssel foglalkozik

A beiratkozás személyesen, vagy online lehetséges . A felnőttképzési szerződést személyesen kell aláírni.

Az első tájékoztatóban közölt tanfolyami árak tájékoztató jellegűek. A tanfolyam megkezdésekor, a szerződés aláírásával véglegesített árak az irányadóak a képzés során. Ezeket a tanfolyami árakat a tanfolyam megkezdésétől fél évig tudjuk garantálni. A tanfolyam ideje alatt bekövetkező árváltozások a fél év elteltével felváltják a tanuló szerződéses óradíját.

Szükséges okmányok : személyi igazolvány , orvosi igazolás / I-es csoportú alkalmassági igazolás /, a legalább 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány .

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele a betöltött 16.5 év . KRESZ vizsgát 16 ¾ évesen  , forgalmi vizsgát pedig betöltött 17 évesen lehet tenni .

Szükséges a magyar állampolgárság, vagy bejelentett magyarországi tartózkodási hely.

Az alapfokú végzettséget az első KRESZ vizsga alkalmával kell igazolni, az eredeti  bizonyítvány bemutatásával.

A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított igazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg , így a sikeres forgalmi vizsga után  a vezetői engedély  az okmányirodákban ( az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál ) igényelhető meg. Ehhez szükséges egy közúti elsősegélynyújtó vizsgaigazolás, amely a Vöröskereszt által szerezhető be, és amelyet majd az okmányirodán be kell mutatni a jogosítvány igénylésekor. Ezt az igazolást egy már meglévő, vagy aktuálisan most letett sikeres elsősegélynyújtó  vizsga után állítják ki. Bizonyos szakirányú végezettségek megléte esetén  nem szükséges vizsga, de a vizsga alóli felmentést is a Vöröskereszt állapítja meg, és igazolja le. Szintén nem kell elsősegély vizsga , amennyiben már rendelkezik valamilyen magyarországi vezetői engedéllyel, vagy vezetői igazolvánnyal.

A vöröskeresztes vizsga ugyan nem tanfolyamköteles,  de a sikeres vizsga érdekében, célszerű felkészítő tanfolyamon részt venni . Ilyen tanfolyamokat szervez a Vöröskereszt , de alkalmanként iskolánkban is tartunk. Ezekről aktuálisan az autósiskolában lehet érdeklődni, valamint a honlapunkon megtalálhatóak az ezzel kapcsolatos információk.

 

3. Az elméleti tanfolyammal kapcsolatos tudnivalók :

A tantermi képzés Pécsett a Rákóczi út 61 szám alatti tantermünkben történik.

Az elméleti tanfolyam célja, a tanuló sikeres KRESZ vizsgára való felkészítése, valamint a szükséges ismeretanyag elsajáttítatása.

Az elméleti tanfolyam tantermi képzés esetén 28 óra , napi 4 óra megtartásával, 7 alkalom.  Ebből 16 óra KRESZ , 8 óra vezetéselmélet, 4 óra szerkezettan. A tanórák 45 percesek. A tantermi képzés esetében a hiányzás nem lehetséges. Amennyiben valamilyen okból ez megtörténne, pótórákat kell venni,  az autósiskola erre szükség esetén ad lehetőséget. Ezt az iskolával egyeztetve lehet igényelni. Online képzés esetében az e-learning tanfolyam a teljes tananyagot felölelve, otthon végezhető internetes tanulást tesz lehetővé.

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől , e-learning esetnén , az első belépéstől számított 9 hónapon belül részt kell vennie az első KRESZ vizsgán,  12 hónapon belül pedig sikeres vizsgát is kell tennie. Amennyiben bármelyik nem történik meg a tanfolyam elévül. Ha jogosítványt szeretne, a tanfolyamot újra kell kezdenie.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben ezidő alatt nem sikerült  sikeres forgalmi vizsgát tennie, a tanfolyam elévül, minden addigi vizsgájával együtt. Az egész tanfolyamot újra kell kezdenie.

Vizsgaidőpontot az autósiskola kér a tanuló számára a Vizsgaközponttól, a szükséges feltételek megléte esetén . Szükséges a teljesített, befejezett KRESZ tanfolyam, orvosi alkalmassági igazolás bemutatása, aláírt jelentkezési lap,  valamint megfizetett vizsgadíj.

A vizsgán érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel lehet részt venni. Az első KRESZ vizsga alkalmával kell a 8 általánost igazoló bizonyítványt bemutatni. Amennyiben van már valamilyen vezetői engedélye, a vizsgán azt is be kell mutatni !

Vizsgahelyszín : Pécs Hengermalom utca 2 Közelekdési  Alkalmassági és Vizsgaközpont

Sikertelen vizsga esetén, pótvizsgát a tanuló kér a Vizsgaközponttól , vizsgadíj befizetése után.

Autósiskolánk kizárólag ’’ B ’’ kategóriás képzéssel foglalkozik. Ennek kapcsán semmilyen tantárgyból nem lehetséges felmentést adni .

Azonban ha autómataváltós jogosítványt,  / ’’ B’’ kategóriás jogosítvány, bejegyzett 78-as kóddal / szeretne kiterjeszteni, manuális váltós, teljes értékű, jogosítványra, akkor az tanfolyammentesen megtehető. Ebben az esetben kizárólag forgalmi vizsgát kell tenni. Ehhez  is szükség van autósiskola közreműködésére. Az autósiskola  oktatója készíti fel a tanulót vizsgára, majd jelenti le, és bonyolítja is le a különbözeti forgalmi vizsgát.

4. A gyakorlati képzéssel kapcsolatos tudnivalók :

A gyakorlati oktatás a sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg.

A sikeres vizsgát követően a tanulónak fel kell vennie a kapcsolatot az autósiskolával, és az oktatóval, és meg kell beszélnie a gyakorlati képzés elkezdését. Időpontot kell egyeztetni, és be kell fizetni az első órák díját. A vezetés befizetett óradíj, személyi igazolvány és érvényes vezetési karton birtokában kezdhető meg, amennyiben a tanuló a vezetésre alkalmas állapotban van. A  vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt nem szabad vezetni. Fáradtan, kimerülten  pedig nem érdemes. Ha az oktató látja, hogy a tanuló vezetésre alkalmatlan állapotban van, megtagadhatja az órát.

A gyakorlati órák helyszíne Baranya megye útjai, valamint rutinpályánk a Pécsi Expo területén.

A gyakorlati órák, / az éjszakai vezetési órákat kivéve / nap közben zajlanak . Reggel 07 óra és délután 5 óra közt, hétköznapokon. Az ettől eltérő időpontokban történő oktatás egyedi megbeszélés alapján, és egyedi díjazással történhet.

A vezetési órák elején, és végén a tanulónak a vezetési kartonon, aláírásával igazolnia kell a tanóra megkezdését és befejezését !

A járművezetési gyakorlat kötelező óraszámai :

9 óra alapoktatás ( rutinpályán, vagy gyér forgalmú úton )

14 óra városi vezetés

4 óra országúti vezetés

2 óra éjszakai vezetés.

+1 óra forgalmi vizsga.  / Sikertelen vizsga esetén pedig pótvizsga. A vizsgaórák is vezetési órának minősülnek, ennek díja az alap óradíjjal megegyezik és a vizsgadíjon felül kell megfizetni. /

Összesen 30 kötelező óraszám mellet, szintén jogszabályi kötelezettség az 580 km  levezetése.  Mindezek teljesülése után vehet részt a tanuló a forgalmi vizsgán .

P.A.V……. azaz tudnivalók a pályaalkalmassági vizsgálatról :

Amennyiben az alapvizsga és azután még 4 forgalmi pótvizsga is sikertelen, / vagyis összesen 5 sikertelen vizsgája volt a tanulónak, / abban az esetben pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Ezt  a vizsgálatot a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont végzi , Budapesti részvétellel.

Ezen kívül a tanuló kezdeményezésére, vagy akár az oktató javaslatára rendkívüli, vagy előzetes pályaalkalmassági vizsgálatot is lehet kérni, akár az ötödik vizsga előtt is.

Gyakorlati oktatást Katona Ágnes végzi. 12240 névjegyzékszám

Dácia Sandero gépjárművel folyik az oktatás. Használata rendeltetésszerű és az oktatói utasításokkal megegyező lehet . A nem rendeltetésszerű használatból keletkező kárt a tanuló köteles megtéríteni .

A gyakorlati vezetési órák Pécsett a Móricz Zsigmond téren kezdődnek, és itt is fejeződnek be.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc . Általában egy foglalkozás során 2 vezetési órát tartunk. Ettől megegyezés szerint el lehet térni, és lehet egy órát  ( 50 percet ) is vezetni. Kérjük a kezdési időpont pontos betartását ! A megbeszélt időpontokat csak indokolt esetben lehet lemondani, és csak írásban ! A 24 órán belül visszamondott óra esetén , valamint az órán való meg nem jelenés esetén 1 óra díja levonásra kerül a befizetésből.

Alapoktatásban egy nap 2 órát lehet vezetni. Főoktatás során legfeljebb 2 + 2 órát, legalább 1 óra szünet megtartásával.

A kötelező oktatási órákat követően a szükséges pótórákat is a szakoktatóval kell egyeztetni.  Ezek díja megegyezik a kötelező órák díjával.

A Forgalmi vizsga időpontját a szakoktatóval egyeztetve az autósiskola kéri meg.  A forgalmi vizsga helyszíne : Pécs Hengermalom utca 2. 

A  tanuló és vizsgázó jogai :

-           joga van az elearninges tanfolyam lejárta esetén hosszabbítást kérni, aminek külön díja van.

-          a kötelezően előírt órák teljesítése , valamint 580 km levezetése után forgalmi vizsgán részt venni .

-           joga van a vizsgaidőpontot, legkésőbb a vizsga előtt 5 munkanappal visszamondani. 

-          joga van a kutlúrált oktatási körülményekhez, és türelmes, magyarázó oktatói stílushoz ,

-          joga van az oktató járművet rendeltetésszerűen használni a vezetési órák alkamával.

-          joga van konzultációs órákat kérni az elméleti felkészülés folyamán

-          a gyakorlati képzés során kérhet pótórát , amennyiben szükségesnek érzi

-          joga van a vezetési órákat lemondani, de legkésőbb 24 órával a tervezett óra időpontja előtt jeleznie kell

A vizsgázónak kötelessége :

-           forgalmi vizsgán , vezetésre alkalmas állapotban, megjelenni.

-          A vizsga során be kell mutatnia a személyi igazolványát, és az esetleges már meglévő vezetői engedélyét, vezetői igazolványát.

-          A vizsgáról elkésni nem lehet !

-          Kötelessége a vizsga rendjét megtartani. Ennek megszegése esetén  jelen vizsga felfüggesztésével ,a későbbi vizsgák vonatkozásában eltiltással élhet a hatóság.

Az autósiskolának , valamint a szakoktatónak joga van a tanuló képzését befejezni, amennyiben olyan szakmai vagy egyéb probléma merül fel, aminek elhárítása nélkül a szakmai munka nem folytatható tovább biztonságosan.  Ebben az esetben az iskolavezető kiállítja a képzési igazolást , amivel a tanuló új képzőszervnél folytathatja tovább a tanulmányait.

Amennyiben a tanuló bármilyen okból szeretne iskolát váltani, az iskola – a tanuló szóbeli, vagy írásbeli kérésére - 3  munkanapon belül kiállítja a képzési igazolást, amit a tanulónak is alá kell írnia, majd utána az őt illető példányokat megkapja.

Az autósiskola és a tanuló közötti tanulmányi szerződést mindkét fél indoklás nélkül, bármikor felmondhatja.

A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított igazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg , így a sikeres forgalmi vizsga után  a vezetői engedély  az okmányirodákban ( az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál ) igényelhető meg. Az igényléskor fel kell mutatni a Vöröskereszt által kiállított igazolást a sikeres vizsgáról, valamint az eredeti orvosi alkalmassági igazolást. Amennyiben az igénylőnek van a rendszerben 4 évnél nem régebbi fényképe, valamint ha a háziorvos az illetékes hatóságnak elektronikus úton megküldte az orvosi igazolást , és a tanuló a tanfolyam megkezdésekor nyilatkozott erről, nem szükséges személyes jelenléttel megigényelni a jogosítványt. Ebben az esetben a hatóság a beérkező igazolások alapján kiállítja és megküldi a vezetői engedélyét.

5. Dijainkról, és azok megfizetéséről :

-          Az elméleti tanfolyam díja 35.000 Ft

-          a vezetési órák, pótórák díja 7500 Ft

-          KRESZ vizsgadíj 4600 Ft

-          forgalmi vizsga díja 11.000 Ft

-          közúti elsősegély vizsga díja 15.500 Ft

Az elméleti tanfolyam díját készpénzben, vagy utalással lehet fizetni . A megfizetés után tudjuk a tanfolyamot biztosítani. A befizetett díj ellenértékeként biztosítjuk a tanuló beiskolázását, az e-learning-es tananyagot, tantermi képzés esetén pedig tankönyvet és 28 óra elméleti képzést. Valamint a vizsgadíj megfizetése után, az elméleti vizsgára való lejelentést .

A gyakorlati órák díját 10 óránként előre kérjük megfizetni . A befizetett, de fel nem használt gyakorlati órák díja , visszafizetésre kerül.

A vezetési óradíj ellenértékeként , vállaljuk, hogy oktatónk megismerteti a tanulóval  a sikeres forgalmi vizsgához szükséges tudásanyagot. Megpróbálja azt a lehetséges módon átadni, megtanaítani türelemmel és megértéssel.  Ismerteti a tanulóval a vizsga követelményeit. Átadja a tanulónak a tantervi és vizsgakövetelményeket. Lebonyolítja a tanuló forgalmi vizsgáját .

Egyedi igények szerint, egyedi óradíjak állapíthatóak meg, a tanuóval egyeztetve, és a tanulmányi szerződésben rögzítve.

A KRESZ vizsgadíjat az autósiskolában kell befizetni. A forgalmi vizsga díját a Vizsgaközpont pénztárába kell befizetni.

Az autósiskola , vagy oktató részére befizetett díjakat csak és kizárólag az autósiskolánál lehet megfizetni. Készpénzzel, vagy a következő számlaszámon :

Katona Ágnes   50800111-13002435 Takarék Bank

A közúti elsősegély vizsga díját a Magyar Vöröskereszt illetékes vizsgáztató szervezeténél kell befizetni.

Egyéb fontos információk :

-          A képzés szakmai ellenőrzését a KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT NONPROFIT KFT látja el !

 

-          Az engedélyezési hatóság : Építési és Közlekedési Minisztérium , Székhely : 1054 Budapest , Alkotmány utca 5 . Postai cím : 1353 Budapest Pf. 14 .  Email : info@ekm.gov.hu  .

-          Panaszkezelő : https://vizsgakozpont.hu/kapcsolat/panaszkezeles

-           

-          Fogyasztóvédelmi hatóság : Baranyai Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály . Pécs Hengermalom utca 2 .

 

 

 

 

 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése