2015. január 1., csütörtök

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK ÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

          VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK, ÉS KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Autósiskolánk a  ’’ JOGSIRING, KATONA ÁGI AUTÓSISKOLÁJA ’’  a következő feltételekkel, és jogszabályi előírásokkal, azoknak megfelelően vállalja tanulói képzését :

1. A képzőszerv megnevezése, adatai, valamint iskolavezetőjének adatai :

-  JOGSIRING, KATONA ÁGI AUTÓSISKOLÁJA

-  EMAIL  : jogsiring@gmail.com , 06706317231, www.jogsiring.hu

-  Iskolavezető : Katona Ágnes  névjegyzékszám: 10693  , egyéni vállalkozó, nyilvántartási száma : 33952485 , adószáma : 66329349-1-22 Felnőttképzési nyilvántartási szám : B/2020/004670

-  az autósiskola székhelye : 7634 Pécs Dulimán dűlő 22

-  az autósiskola telephelye : 7621 Pécs Rákóczi út 61 / 2. emelet

-  ügyfélfogadó helység : 7621 Pécs, Rákóczi út 61 / 2. emelet.  Tel : 06706317231

-  ügyfélfogadás ideje : kedd  13:30 – 17:30-ig ,valamint csütörtök 13:30-17:30-ig

 

2. A tanfolyamra való jelentkezés módja, valamint a tanfolyammal kapcsolatos fontos tudnivalók :

Autósiskolánk kizárólag ’’ B ’’ kategóriás képzéssel foglalkozik

A beiratkozás személyesen, vagy online lehetséges . A felnőttképzési szerződést személyesen kell aláírni.

Szükséges okmányok : személyi igazolvány , orvosi igazolás / I-es csoportú alkalmassági igazolás /, a legalább 8 általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány .

A tanfolyamra való beiskolázás feltétele a betöltött 16.5 év . KRESZ vizsgát 16 ¾ évesen  , forgalmi vizsgát pedig betöltött 17 évesen lehet tenni .

Szükséges a magyar állampolgárság, vagy bejelentett magyarországi tartózkodási hely.

Az alapfokú végzettséget az első KRESZ vizsga alkalmával kell igazolni, az eredeti  bizonyítvány bemutatásával.

A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított igazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg , így a sikeres forgalmi vizsga után  a vezetői engedély  az okmányirodákban ( az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál ) igényelhető meg. Ehhez szükséges egy közúti elsősegélynyújtó vizsgaigazolás, amely a Vöröskereszt által szerezhető be, és amelyet majd az okmányirodán be kell mutatni a jogosítvány igénylésekor. Ezt az igazolást egy már meglévő, vagy aktuálisan most letett sikeres elsősegélynyújtó  vizsga után állítják ki. Bizonyos szakirányú végezettségek megléte esetén  nem szükséges vizsga, de a vizsga alóli felmentést is a Vöröskereszt állapítja meg, és igazolja le. Szintén nem kell elsősegély vizsga , amennyiben már rendelkezik valamilyen magyarországi vezetői engedéllyel, vagy vezetői igazolvánnyal.

A vöröskeresztes vizsga ugyan nem tanfolyamköteles,  de a sikeres vizsga érdekében, célszerű felkészítő tanfolyamon részt venni . Ilyen tanfolyamokat szervez a Vöröskereszt , de alkalmanként iskolánkban is tartunk. Ezekről aktuálisan az autósiskolában lehet érdeklődni, valamint a honlapunkon megtalálhatóak az ezzel kapcsolatos információk.

 

3. Az elméleti tanfolyammal kapcsolatos tudnivalók :

A tantermi képzés Pécsett a Rákóczi út 61 szám alatti tantermünkben történik.

Az elméleti tanfolyam célja, a tanuló sikeres KRESZ vizsgára való felkészítése, valamint a szükséges ismeretanyag elsajáttítatása.

Az elméleti tanfolyam tantermi képzés esetén 28 óra , napi 4 óra megtartásával, 7 alkalom.  Ebből 16 óra KRESZ , 8 óra vezetéselmélet, 4 óra szerkezettan. A tanórák 45 percesek. A tantermi képzés esetében a hiányzás nem lehetséges. Amennyiben valamilyen okból ez megtörténne, pótórákat kell venni,  az autósiskola erre szükség esetén ad lehetőséget. Ezt az iskolával egyeztetve lehet igényelni. Online képzés esetében az e-learning tanfolyam a teljes tananyagot felölelve, otthon végezhető internetes tanulást tesz lehetővé.

A tanulónak az elméleti tanfolyam megkezdésétől , e-learning esetnén , az első belépéstől számított 9 hónapon belül részt kell vennie az első KRESZ vizsgán,  12 hónapon belül pedig sikeres vizsgát is kell tennie. Amennyiben bármelyik nem történik meg a tanfolyam elévül. Ha jogosítványt szeretne, a tanfolyamot újra kell kezdenie.

A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes. Amennyiben ezidő alatt nem sikerült  sikeres forgalmi vizsgát tennie, a tanfolyam elévül, minden addigi vizsgájával együtt. Az egész tanfolyamot újra kell kezdenie.

Vizsgaidőpontot az autósiskola kér a tanuló számára a Vizsgaközponttól, a szükséges feltételek megléte esetén . Szükséges a teljesített, befejezett KRESZ tanfolyam, orvosi alkalmassági igazolás bemutatása, aláírt jelentkezési lap,  valamint megfizetett vizsgadíj.

A vizsgán érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel lehet részt venni. Az első KRESZ vizsga alkalmával kell a 8 általánost igazoló bizonyítványt bemutatni. Amennyiben van már valamilyen vezetői engedélye, a vizsgán azt is be kell mutatni !

Vizsgahelyszín : Pécs Hengermalom utca 2 Közelekdési  Alkalmassági és Vizsgaközpont

Sikertelen vizsga esetén, pótvizsgát a tanuló kér a Vizsgaközponttól , vizsgadíj befizetése után.

4. A gyakorlati képzéssel kapcsolatos tudnivalók :

A gyakorlati oktatás a sikeres KRESZ vizsgát követően kezdődhet meg.

A sikeres vizsgát követően a tanulónak fel kell vennie a kapcsolatot az autósiskolával, és az oktatóval, és meg kell beszélnie a gyakorlati képzés elkezdését. Időpontot kell egyeztetni, és be kell fizetni az első órák díját. A vezetés befizetett óradíj, személyi igazolvány és érvényes vezetési karton birtokában kezdhető meg, amennyiben a tanuló a vezetésre alkalmas állapotban van. A  vezetési képességet hátrányosan befolyásoló szer hatása alatt nem szabad vezetni. Fáradtan, kimerülten  pedig nem érdemes. Ha az oktató látja, hogy a tanuló vezetésre alkalmatlan állapotban van, megtagadhatja az órát.

A gyakorlati órák helyszíne Baranya megye útjai, valamint rutinpályánk a Pécsi Expo területén.

A gyakorlati órák, / az éjszakai vezetési órákat kivéve / nap közben zajlanak . Reggel 07 óra és délután 5 óra közt, hétköznapokon. Az ettől eltérő időpontokban történő oktatás egyedi megbeszélés alapján, és egyedi díjazással történhet.

A vezetési órák elején, és végén a tanulónak a vezetési kartonon, aláírásával igazolnia kell a tanóra megkezdését és befejezését !

A járművezetési gyakorlat kötelező óraszámai :

9 óra alapoktatás ( rutinpályán, vagy gyér forgalmú úton )

14 óra városi vezetés

4 óra országúti vezetés

2 óra éjszakai vezetés.

+1 óra forgalmi vizsga.  / Sikertelen vizsga esetén pedig pótvizsga. A vizsgaórák is vezetési órának minősülnek, ennek díja az alap óradíjjal megegyezik és a vizsgadíjon felül kell megfizetni. /

Összesen 30 kötelező óraszám mellet, szintén jogszabályi kötelezettség az 580 km  levezetése.  Mindezek teljesülése után vehet részt a tanuló a forgalmi vizsgán .

Amennyiben az alapvizsga és azután még 4 forgalmi pótvizsga is sikertelen, abban az esetben pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Ezt  a vizsgálatot a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont végzi , Budapesti részvétellel.

Gyakorlati oktatást Katona Ágnes végzi. 12240 névjegyzékszám

Dácia Sandero gépjárművel folyik az oktatás. Használata rendeltetésszerű és az oktatói utasításokkal megegyező lehet . A nem rendeltetésszerű használatból keletkező kárt a tanuló köteles megtéríteni .

A gyakorlati vezetési órák Pécsett a Móricz Zsigmond téren kezdődnek, és itt is fejeződnek be.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc . Általában egy foglalkozás során 2 vezetési órát tartunk. Ettől megegyezés szerint el lehet térni, és lehet egy órát  ( 50 percet ) is vezetni. Kérjük a kezdési időpont pontos betartását ! A megbeszélt időpontokat csak indokolt esetben lehet lemondani, és csak írásban ! A 24 órán belül visszamondott óra esetén , valamint az órán való meg nem jelenés esetén 1 óra díja levonásra kerül a befizetésből.

Alapoktatásban egy nap 2 órát lehet vezetni. Főoktatás során legfeljebb 2 + 2 órát, legalább 1 óra szünet megtartásával.

A kötelező oktatási órákat követően a szükséges pótórákat is a szakoktatóval kell egyeztetni.  Ezek díja megegyezik a kötelező órák díjával.

A Forgalmi vizsga időpontját a szakoktatóval egyeztetve az autósiskola kéri meg.  A forgalmi vizsga helyszíne : Pécs Hengermalom utca 2.  A tanulónak joga van a kötelezően előírt órák teljesítése , valamint 580 km levezetése után forgalmi vizsgán részt venni .

A forgalmi vizsgán , vezetésre alkalmas állapotban, személyi igazolvánnyal, és az esetleges már meglévő vezetői engedély, vezetői igazolvány  bemutatásával lehet részt venni. A vizsgáról elkésni nem lehet !

Az autósiskolának , valamint a szakoktatónak joga van a tanuló képzését befejezni, amennyiben olyan szakmai vagy egyéb probléma merül fel, aminek elhárítása nélkül a szakmai munka nem folytatható tovább biztonságosan.  Ebben az esetben az iskolavezető kiállítja a képzési igazolást , amivel a tanuló új képzőszervnél folytathatja tovább a tanulmányait.

Amennyiben a tanuló bármilyen okból szeretne iskolát váltani, az iskola 3  munkanapon belül kiállítja a képzési igazolást, amit a tanulónak is alá kell írnia, majd utána az őt illető példányokat megkapja.

Az autósiskola és a tanuló közötti tanulmányi szerződést mindkét fél indoklás nélkül, bármikor felmondhatja.

A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított igazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg , így a sikeres forgalmi vizsga után  a vezetői engedély  az okmányirodákban ( az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál ) igényelhető meg. Az igényléskor fel kell mutatni a Vöröskereszt által kiállított igazolást a sikeres vizsgáról, valamint az eredeti orvosi alkalmassági igazolást. Amennyiben az igénylőnek van a rendszerben 4 évnél nem régebbi fényképe, valamint ha a háziorvos az illetékes hatóságnak elektronikus úton megküldte az orvosi igazolást , és a tanuló a tanfolyam megkezdésekor nyilatkozott erről, nem szükséges személyes jelenléttel megigényelni a jogosítványt. Ebben az esetben a hatóság a beérkező igazolások alapján kiállítja és megküldi a vezetői engedélyét.

5. Dijainkról, és azok megfizetéséről :

-          Az elméleti tanfolyam díja 30.000 Ft

-          a vezetési órák, pótórák díja 7000 Ft

-          KRESZ vizsgadíj 4600 Ft

-          forgalmi vizsga díja 11.000 Ft

-          közúti elsősegély vizsga díja 15.500 Ft

Az elméleti tanfolyam díját készpénzben, vagy utalással lehet fizetni . A megfizetés után tudjuk a tanfolyamot biztosítani. A befizetett díj ellenértékeként biztosítjuk a tanuló beiskolázását, az e-learning-es tananyagot, tantermi képzés esetén pedig tankönyvet és 28 óra elméleti képzést. Valamint a vizsgadíj megfizetése után, az elméleti vizsgára való lejelentést .

A gyakorlati órák díját 10 óránként előre kérjük megfizetni . A befizetett, de fel nem használt gyakorlati órák díja , visszafizetésre kerül.

A vezetési óradíj ellenértékeként , vállaljuk, hogy oktatónk megismerteti a tanulóval  a sikeres forgalmi vizsgához szükséges tudásanyagot. Megpróbálja azt a lehetséges módon átadni, megtanaítani türelemmel és megértéssel.  Ismerteti a tanulóval a vizsga követelményeit. Átadja a tanulónak a tantervi és vizsgakövetelményeket. Lebonyolítja a tanuló forgalmi vizsgáját .

Egyedi igények szerint, egyedi óradíjak állapíthatóak meg, a tanuóval egyeztetve, és a tanulmányi szerződésben rögzítve.

A KRESZ vizsgadíjat az autósiskolában kell befizetni. A forgalmi vizsga díját a Vizsgaközpont pénztárába kell befizetni.

Az autósiskola , vagy oktató részére befizetett díjakat csak és kizárólag az autósiskolánál lehet megfizetni. Készpénzzel, vagy a következő számlaszámon :

Katona Ágnes   50800111-13002435 Takarék Bank

Egyéb fontos információk :

-          A képzés szakmai ellenőrzését a KÖZLEKEDÉSI ALKALMASSÁGI ÉS VIZSGAKÖZPONT NONPROFIT KFT látja el !

-          B kategóriás képzés esetén semmilyen tantárgy alól nincs felmentés .

-          Az engedélyezési hatóság : Építési és Közlekedési Minisztérium , Székhely : 1054 Budapest , Alkotmány utca 5 . Postai cím : 1353 Budapest Pf. 14 .  Email : info@ekm.gov.hu  .

-          Panaszkezelő : https://vizsgakozpont.hu/kapcsolat/panaszkezeles

-           

-          Fogyasztóvédelmi hatóság : Baranyai Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály . Pécs Hengermalom utca 2 .

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése