2015. január 1., csütörtök

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

 

  

                                                      FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

 

Amely létrejött a JOGSIRING KATONA ÁGI AUTÓSISKOLÁJA  , Székhely 7634 Pécs Dulimán Dűlő 22. asz : 66329349-1-22 , Felnőttképzési nyilvántartási szám : B/2020/004670/ , mint autósiskola, valamint

NÉV :_____________________________________________    SZÜL.IDŐ:____________________

Állandó lakcím:__________________________________________________________________ , mint tanuló között.

E  szerződés értelmében az autósiskola vállalja fent nevezett tanuló  „ B „ kategóriás gépjárművezetői képzését ( elméleti alapismeretek  és gyakorlati oktatás, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, mint „ képzés „ ) az alábbiak szerint :

A képzés megnevezése : „ B ’’ kategóriás járművezető-képző tanfolyam .

A képzés óraszáma : 28 tanóra elméleti oktatás, vagy ennek megfelelő zárt rendszerű távoktatás, valamint legalább 29 tanóra  / 1450 PERC / járművezetési gyakorlat + 1 óra forgalmi vizsga . Ezen felül lehetőség van elméleti , és gyakorlati pótórák igénybevételére.

A képzés tananyagegységekre bontott ütemezése : tudásfelmérés , elméleti oktatás, elméleti-vizsga, járművezetési gyakorlat, forgalmi vizsga.

A képzés kezdete : e szerződés végén található

A képzés tervezett, illetve lehetséges vége : A KRESZ tanfolyam vizsga nélkül, 9 hónapig érvényes. Az elméleti oktatás sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül tehet sikeres forgalmi vizsgát.  A képzés így maximálisan 36  hónap lehet .

A  képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum : A teljes képzés teljesítés, valamint sikeres elmélet, és gyakorlati vizsga letétele után : „ B ’’ kategóriás vezetői engedély .

A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja : elméleti és gyakorlati vizsgák .

A már meglévő jogosítványt minden vizsgán be kell mutatni, és minden vezetési órára a személyi igazolvánnyal együtt el kell hozni !

A vizsgára bocsátás feltételei :

-           Elméleti vizsga : legalább 16 év és 9 hónapos életkor, legalább alapfokú iskolai végzettség ( 8 általános ), orvosi alkalmassági vélemény , fényképes, személyazonosításra alkalmas hatósági okmány és aláírt jelentkezési lap, elméleti tanfolyam igazolt elvégzése.

-           Forgalmi vizsga : legalább 17 éves életkor, legalább 29 tanóra és 580 km igazolt járművezetési gyakorlat.

A  tantermi elméleti tanfolyamból  a hiányzás nem megengedett.  Az esetleges hiányzást be kell pótólni .

A képzéshez nyújtott támogatás : a sikeres KRESZ vizsga  időpontjában 20 év alattiak, valamint GYES-en , GYED-en lévők 25.000 Ft állami támogatást kaphatnak az 55/2018.(III.23.)Korm. rendelet alapján.

A tanuló vállalja, hogy a képzés ellentételezéséért  a jelen szerződés szerinti díjakat megfizeti. A gyakorlati oktatás – jogszabályban minimálisként előírt – 30 órája felett lehetőség van további gyakorlati pótórák igénybevételére.

A tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez. Elismeri, hogy az autósiskola által készített képzési tájékoztatót , vállalási feltételeket és adatvédelmi tájékoztatót ( megtekinthető és átvehető az autósiskolában, illetve megtekinthető a www.jogsiring.hu honlapon ) megismerte és elfogadta. A tanuló e szerződés aláírásával hozzájárul személyes adatainak , adószámának, e-mail címének a felnőttképzési államigazgatási szerv felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerébe történő továbbításához .

A tanuló felhatalmazza az autósiskolát, illetve a gyakorlati oktatót, hogy a vizsgák ügyintézésében és befizetésében  helyette eljárjon . A tanuló tudomásul veszi, hogy a képzési rendeletben leírtaknak megfelelően a vezetési gyakorlat tantárgyat  csak szakoktató felügyelete mellett  lehet gyakorolni . A szakoktatók az autósiskolával együttműködési megállapodásban állnak, és a tanulóval a gyakorlati képzésre külön gyakorlati képzésre vonatkozó díjmegállapítási szerződést kötnek.

A tanuló az vezetési  órák időpontjának foglalási rendjét, az órák kezdési időpontját, a találkozás helyét,  személyes megállapodásban rögzíti. A lebeszélt vezetési órák visszamondását írásban kell megtenni.  A tanuló a 24 órán belül visszamondott vezetési órák díját, az iskolának megfizeti.

Az oktatási szerződés az alábbi feltételek szerint bontható fel :

-           A tanuló a sikeres elméleti vizsga után két éven belül teheti le a forgalmi vizsgáit . Az elméleti tanfolyam sikeres vizsga nélkül egy év után elévül. A KRSZ-tanfolyam vizsga nélkül 9 hónapig érvényes. Ezen határidők elteltét követően e szerződés hatályát veszti, a befizetett és felhasznált díjak , semmilyen módon nem követelhetők vissza.

-           a tanuló a képzés bármelyik fázisában e szerződést, indoklás nélkül felmondhatja.  A befizetett, de fel nem használt díjak visszatérítését e szerződés utolsó bekezdése szabályozza.

-            az autósiskola e szerződést felmondhatja , a további képzési szolgáltatást megtagadhatja, ha a tanuló a szolgáltatási díjakat a díjfizetés rendjében leírt határidőre nem fizeti be.

-           az autósiskola e szerződést,  a képzés bármely fázisában , indoklás nélkül felmondhatja .

E szerződés alapján az autósiskola, csak képzési szolgáltatást teljesít. Így nem vállal felelősséget a vizsgaeseményekkel , vizsgaeredményekkel , a vezetői engedély kiadásával, valamint a vizsgadíjakkal  és jogszabályváltozásokkal kapcsolatban .

Az iskola vállalja, hogy a forgalmi vizsga feltételéül meghatározott vezetési órákat a jogszabályban leírt határidőn belül biztosítja .

A tanulónak a már meglévő vezetői engedélyét, valamint a személyi igazolványát minden vizsgaeseményre el kell vinnie, és be kell mutatnia. A gyakorló órákra pedig a személyi igazolványával együtt el kell vinnie.

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK, A DÍJFIZETÉS MENETE :

A VIZSGÁG  DÍJAI A JÖVŐBEN A TANDÍJ ÖSSZEGÉBE VANNAK BEÉPÍTVE JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG OKÁN. !  Emiatt  a tanfolyami díjak a következőképp alakulnak :

Az elméleti tanfolyam díja  40.000 forint, mely tartalmazza  a KRESZ  vizsga díját is . A KRESZ pótvizsgák díját , valamint a vizsga időpontját a tanulónak személyesen kell intézni a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpontnál.

Az elméleti tanfolyam díja  két részletben fizethető  !!

Az első részlet 35.000  ft, melyet a regisztrációt követően kell megfizetni, feltétele az elméleti tananyag szolgáltatásának,  tartalmazza :

  -  internetes tananyagot

 - a teljes számítógépes vizsgaanyagot

Második részlet  5000 Ft , melyet a vizsga lejelentése előtt kell az iskola részére megfizetni.

Vezetési óradíj_______________ Ft  / Tanóra ( 50 perc )  _________ft  /  perc  . Minimális levezetendő  30 óra /  1450 perc /  580 km. 10 óránként előre fizetendő .

A  forgalmi vizsga órájának díja eltér a többi óra díjától. 20.000 Ft / alkalom, mely tartalmazza a vizsga órájának a díját, és beépítve az óradíjba a vizsgadíjat is.

A teljes képzés díja elméleti képzéssel, 30 óra   / 1450 perc /  vezetéssel és vizsgadíjakkal : ___ ______________ F

A tanuló által kezdeményezett szerződésbontás esetén a tanuló részére visszafizetésre keről, a le nem vezetett órák összege. A le nem vezetett gyakorlati órák visszafizetését – a külön erre vonatkozóan az oktatóval kötött díjfizetési megállapodásban leírtaknak megfelelően – az oktató az igény bejelentésétől számított , legkésőbb 15 napon belül teljesíti. Más befizetett díj  semmilyen indokkal nem követelhető vissza.  

Az iskolának jogában áll, a tanfolyam elkezdésétől számított 3. hónap után, a még le nem vezetett óradíjakat módosítani .   

 

A képzés tervezett kezdete : _2023._________________________

 

Kelt _PÉCS,     2023.____________

 

                                                                                                                 

 _____________________________________                                      _________________________________________________

                                            tanuló                                                                                                                                    autósiskola

                                                                             ____________________________________

                                                                                                     Szülő

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése